Irenereru's Shop Of Things

Ichimatsu Keychain

1 EUR

Llavero de Ichimatsu, de Osomatsu-San. [9cm de alto]
---
Keychain of Ichimatsu, from Osomatsu-San. [9cm tall]