Irenereru's Shop Of Things

Karamatsu Keychain

1 EUR

Llavero de Karamatsu, de Osomatsu-San. [9cm de alto]
---
Keychain of Karamatsu, from Osomatsu-San. [9cm tall]